Positiivinen kasvatus

Positiivinen kasvatus perustuu positiivisen psykologian tieteeseen ja tutkimukseen. Se yhdistää korkealaatuisen pedagogisen toiminnan tutkimusperustaiseen hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvinvointi on jokaisen lapsen syntymäoikeus.

Onnelliset lapset oppivat paremmin. Positiivisen kasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Positiivisen kasvatuksen menetelmillä lapsi löytää omat voimavaransa ja tavoittaa parhaan mahdollisen itsensä. Positiivinen kasvatus ei kilpaile akateemisten tavoitteiden kanssa, vaan päinvastoin tarjoaa erinomaisen ponnahdusalustan laadukkaalle oppimiselle.

Positiivinen kasvatus on ennen kaikkea mindset, joka tulee näkyväksi välittävässä, hyväksyvässä ja kannustavassa vuorovaikutuksessa. Tämän lisäksi positiivinen kasvatus realisoituu moninaisten hyvinvointitaitojen vaalimisena ja opettamisena.

Tutustu koulutuksiin