Positiivinen kasvatus

Positiivinen kasvatus perustuu positiivisen psykologian tieteeseen ja tutkimukseen. Se yhdistää korkealaatuisen pedagogisen toiminnan tutkimusperustaiseen hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvinvointi on jokaisen lapsen syntymäoikeus.

Onnelliset lapset oppivat paremmin. Positiivisen kasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Positiivisen kasvatuksen menetelmien avulla lapsi löytää omat voimavaransa ja tavoittaa parhaan mahdollisen potentiaalinsa. Jotta tämä mahdollistuu, tulisi kouluissa pyrkiä kohti kokonaisvaltaista ja yhteisöllistä, oppilaan koulupolun mittaista hyvinvointikulttuuria.

Positiivinen kasvatus on ennen kaikkea ajattelutapa, joka tulee näkyväksi hyvään keskittyvänä asenteena sekä välittävänä ja hyväksyvänä vuorovaikutuksena.

Tutustu koulutuksiin