Kun koulu ei kukoistakaan: Miten saada positiivinen pedagogiikka toimimaan

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa: Toteuta käytännössä

Muita julkaisuja

Leskisenoja, E. 2024. Kun koulu ei kukoistakaan: Miten saada positiivinen pedagogiikka toimimaan. Jyväskylä: Santalahti.

Leskisenoja, E. 2023. PERMA-teoria hyvinvointiopetuksen kivijalkana. Teoksessa L. Uusitalo (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus, 224–256.

Leskisenoja, E. 2023. Vahvuusperustaisuus ohjauksen lähtökohtana. Teoksessa H. Mouhu & P. Kurttila (toim.) Opas ohjattua opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle. eNorssi – Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto, 48–52.

Leskisenoja, E., Äärelä, T. & Uusiautti, S. 2022. Functional home-school collaboration as the foundation of joy at school: From teacher activity to positive parental participation. Teoksessa S. Hyvärinen, T. Äärelä & S. Uusiautti (toim.) Positive education and work: Less struggling, more flourishing. Cambridge Scholars Publishing.

Leskisenoja, E. 2020. Valokeilassa lapsen ja nuoren vahvuudet. Kasvatus 51 (5), 618-621.

Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Leskisenoja, E., Körkkö, M. & Kotilainen, M.-R. 2019. Opettaja, päivitätkö tavoitteellisesti osaamistasi? Kasvatus 50 (2), 173-178.

Leskisenoja, E. & Sandberg, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi. Jyväskylä: PS-kustannus.

Leskisenoja, E. & Uusiautti, S. 2019. Human strength-spotting at school as the future foundation of ”us” in the Arctic. Teoksessa S. Uusiautti & N. Yeasmin (toim.) Human migration in the Arctic: the past, present, and future. Singapore: Palgrave Macmillan, 239-261.

Leskisenoja, E. 2017. Positiivisella kasvatuksella osallisuutta, hyvinvointia ja iloa koulutyöhön. Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 419-447.

Leskisenoja, E. 2017. Positiivisella kasvatuksella iloa ja hyvinvointia kouluun. Poppis. Suomen ruotsinopettajat ry:n jäsenlehti 2, 18-19.

Leskisenoja, E. & Uusiautti, S. 2017. How to increase joy at school? Findings from a positive-psychological intervention at a Northern-Finnish school. Education in the North 24 (2), 36-55.

Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus.

Uusiautti, S., Leskisenoja, E. & Hyvärinen, S. 2017. PERMA-based perspectives on sports – designing new ways to support well-being in Finnish junior ice hockey players. Global Journal of Human Social Science 17 (2).

Uusiautti, S., Määttä, K. & Leskisenoja, E. 2017. Succeedeing alone and together – university students’ perceptions of caring online teaching. Jourbal of Studies in Education 7 (2), 48-66.

Leskisenoja, E. 2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Acta Universitatis Lapponiensis 330. Rovaniemi: Lapland University Press.

Uusiautti, S., Määttä, K. Leskisenoja, E. 2016. Why is success at work important? A case study in a midsized Finnish enterprise. Journal for International Business and Entrepreunership Development 9 (3), 291-310.