Ei voi sytyttää ellei itse pala.

Eliisa

Eliisa Leskisenoja on lehtori, kouluttaja, tietokirjailija ja tutkija. Hän on hankkinut monipuolisen kokemuksen koulumaailmasta työskentelemällä luokanopettajana eri puolilla maata yli 25 vuoden ajan. Hän on myös toiminut tutkijana ja projektipäällikkönä Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä Eliisa työskentelee luokanlehtorina ja opettajankouluttajana Oulun normaalikoulussa.

Eliisa on maamme johtavia positiivisen kasvatuksen asiantuntijoita. Hänen huomattava vahvuutensa on teoreettisen tietämyksen yhdistyminen käytännön arkityöhön. Eliisa tietää, mistä puhuu. Väitöstutkimuksessaan Eliisa tutki sitä, miten positiivisen kasvatuksen menetelmillä voidaan lisätä oppilaiden kouluiloa, hyvinvointia ja oppimista. Siitä lähtien positiivinen kasvatus ja hyvinvointiopetus ovat olleet hänen päivittäisen pedagogisen toimintansa ydin. Eliisa on omien oppilaidensa kanssa testannut ja kehitellyt pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistumista.

Asiakaspalaute

Eliisa on erittäin asiantunteva kouluttaja

Hän tuntee kouluarjen ja positiivisen pedagogiikan läpikotaisin ja yhdistää ne todella inspiroivaksi kokonaisuudeksi.

Positiivisen kasvatuksen jatkumo on Eliisan sydämen asia. Hänen koulutukselliset ja tutkimukselliset intressinsä kohdistuvatkin siihen, miten lapsen hyvinvoinnin edistäminen saadaan nostettua kasvatustoiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi varhaiskasvatuksesta koulupolun loppuun asti. Tähän liittyen Eliisa on kouluttanut tuhansia opetus- ja kasvatusalan ihmisiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä julkaissut ammatillista kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita.