Lempiviisauteni, What you focus on will grow, kiteyttää positiivisen pedagogiikan ydinsanoman ja suuntaa huomiomme siihen, mikä on toimivaa, toivottua ja tavoiteltavaa. Keskittyessämme elämässämme myönteisiin toimintatapoihin, positiivisiin ihmissuhteisiin ja onnistumisen kokemuksiin saamme niitä lisää.

Yksinkertaisesti sanottuna positiivinen pedagogiikka voidaan ymmärtää positiivisen psykologian tieteen soveltamisena opetus- ja kasvatustoimintaan. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on perinteisen opetustyön ohella – ja siihen sulautettuna – edistää tieteellisesti perustelluilla keinoilla oppilaiden hyvinvointia ja luonteentaitoja. Se ei ole kevyesti sivuutettavaa, tunteellisten opettajien vaahtokarkkipedagogiikkaa vaan varteenotettava, eri puolille maailmaa levinnyt ja alati lisääntyvään empiiriseen näyttöön perustuva kasvatusnäkemys. Positiivisen pedagogiikan näkökulmasta koulut ovat paikkoja, joissa oppilaat paitsi kehittävät älyllisiä valmiuksiaan, myös hankkivat runsaan valikoiman erilaisia vahvuuksia, hyveitä ja taitoja hyvinvoivan ja tyydyttävän elämän saavuttamiseksi.

Positiivinen pedagogiikka tuo kouluihin myönteisen ja voimavaraperustaisen toimintakulttuurin, joka keskittyy jokaisesta lapsesta löytyviin vahvuuksiin ja kykyihin. Taustalla on näkemys siitä, että ne taidot ja ajattelumallit, jotka edistävät myönteisiä tunteita, myönteisiä ihmissuhteita ja luonteenvahvuuksia, edistävät myös oppimista ja koulussa menestymistä – viihtymisestä puhumattakaan.

Parhaassa tapauksessa positiivinen pedagogiikka alkaa varhaiskasvatuksessa ja ulottuu eri nivelvaiheiden ja kouluasteiden läpi aikuisiän kynnykselle saakka. On kiehtova ajatusleikki pohtia, millaisia aikuisia maahamme kasvaisi, jos pystyisimme turvaamaan tällaisen positiivisen pedagogiikan jatkumon. Miten yhteiskuntamme muuttuisi, kun se rakentuisi hyvien asioiden havaitsemisen, yhteisöllisyyden, rakkauden ja toisista huolehtimisen varaan? Professori Martin Seligmanin mukaan hyvinvointi on jokaisen lapsen syntymäoikeus. Positiivisen pedagogiikan avulla tämä lausahdus muuttuu sanoista teoiksi.